ing. Cristian Ghinea

Cristian are o experiență de 20 de ani în domeniul infrastructurii instalațiilor de electrificare feroviară. În primii ani a fost implicat în activitatea de exploatare și mentenanță a instalațiilor de electrificare în cadrul structurilor sucursale regionale CFR București de profil cu atribuții atăt în evaluarea stării tehnice şi elaborarea documentaţiilor necesare întreţinerii şi execuției reparațiilor la instalaţiile de energoalimentare, telemecanică şi PRAM, cât și în îndrumarea şi controlul personalului implicat în această activitate. Rezultatele obținute l-au recomandat ca din anul 2002 să participle active la dezvoltarea şi modernizarea: instalaţiilor de energoalimentare a liniei de contact şi telecontrolul acestora prin implementarea sistemului SCADA la dispeceratele energetice feroviare, instalaţiilor de alimentare cu energie electrică a staţiilor de cale ferată şi instalaţiilor feroviare asociate acestora, elementelor pentru protecţia instalaţiilor din cale și vecinătatea căii ferate electrificate. Preponderent este preocupat de reabilitarea instalaţiilor de electrificare feroviară aferente coridoarelor paneuropene de transport feroviar, activități ce presupun: controlul conformității tehnice pentru avizare documentaţii tehnice, testare şi omologare a echipamentelor electrice, asistență tehnică de specialitate pentru verificarea, punerea în funcțiune și recepția instalaţiilor de electrificare și o vastă participare la comisii tehnice de specialitate.
În ultimii trei ani atenția sa este canalizată către: dezvoltarea şi implementarea pe reţeaua feroviară TEN-T, prin aplicarea Standardelor Tehnice de Interoperabilitate pentru subsistemul ”energie”, pregătirea, dezvoltarea şi implementarea proiectelor de electrificare cu promovarea introducerii de noi tehnologii feroviare, consultanță și asistență tehnică pentru managementul proiectelor de reabilitare a instalaţiilor de electrificare feroviară aferente coridoarelor paneuropene de transport feroviar, dar și activități de instruire și schimb de cunoștințe.

Cristian este din anul 2000 Electrician autorizat ANRE grad 3A-4B.

Activitatea de instruire și schimb de cunoștințe, deși nu a fost constantă, a debutat încă din primii ani de activitate prin aportul consistent adus la creșterea aptitudinilor profesionale ale personalului pe care l-a coordonat. Având ca atribuție de serviciu îndrumarea şi controlul personalului implicat în activitatea de electrificare, a fost permanent preocupat de implementarea noilor tehnologii și creșterea gradului de tehnicitate prin alpicarea normelor și standardelor de profil. având ca efect așezarea pe baze tehnico-științifice moderne a tehnologiilor de lucru

Cristian a fost preocupat permanent de perfecționarea sa profesională și a aboslvit mai multe cursuri în domeniul tehnic și feroviar și participând la întâlniri interne și internaționale de profil.

Scroll to Top