Sudor

DESCRIEREA POSTULUI Asamblează prin sudură piesele ce compun construcția sudată conform fişei tehnologice și procedurii de fabricație. Sudează piese metalice cu ajutorul surselor de căldură (gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee). Respectă tehnologia de fabricație și instrucțiunile de lucru specifice produselor de executat conform programului de lucru trasat de șeful ierarhic. Pregătește locul de […]

Scroll to Top